Harmath Artemisz

Harmath Artemisz irodalomkritikus, irodalomtörténész, tanár, újságíró 1979-ben született, Budapesten él.

A Lónyai utcai Református Gimnáziumban érettségizett.

A Károli Gáspár Református Egyetemen szerzett kitüntetéses bölcsész és tanári, valamint még ebben a 2003-as évben református hitoktatói diplomát.

Doktori disszertációját 2010 védte meg az általános irodalomelmélet szakterületen Weöres Sándor költészetének kockázatelméleti megközelítéséből.

Harmath ötödéves korától kezdve rendszeresen publikál többek között az Alföld, a Kritika, a Kalligram és a Tiszatáj folyóiratokban. Kétszer kapott Köztársasági, háromszor Faludi Ösztöndíjat; 2008-ban Klebelsberg Kunó Ösztöndíjas volt; 2011-ben NKA alkotói ösztöndíjat kapott Újraolvasni Weörest című irodalomtörténeti munkájának elkészítéséhez.

Harmath Artemisz tizenhét éves kora óta oktat magyar nyelvet és irodalmat a legkülönbözőbb formában és korosztályoknak, az általános iskolától az egyetemig.

Irodalmi tárgyú írásain kívül társadalmi, főként a családot érintő problémákról közöl cikkeket szerkesztő-újságíróként a www.orientpress.hu-n.

Első, a kortárs líráról szóló kötete 2011-ben jelenik meg a Kalligramnál, Kacér romok címmel.